Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. 

 

Jan 12, 2018

Ingrid Hylander är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Ingrid har länge arbetat i skola och sjukvård med barn och unga och har i sin forskning tittat på samarbetet inom elevhälsan och mellan elevhälsans olika yrkesgrupper.

I boken "Elevhälsa som främjar lärande - Om professionellt samarbete...


Dec 28, 2017

Åsa Kruse är psykolog och arbetar inom företagshälsovården med individer och organisationsfrågor. I sitt arbete träffar hon ofta människor som blivit utmattade och har svårt att sätta gränser för sig själv och andra.

I det här avsnittet pratar vi om gränssättning, varför det är så svårt och hur det...


Dec 14, 2017

Oskar Henrikson är psykolog på Psykologfabriken och där arbetar han bl a med organisationspsykologi och organisationsutveckling.

Under 2017 kom boken "Ensam eller stark" som handlar om hur man kan skapa en arbetsplats som gynnar ett altruistiska beteenden istället för egoistiska beteenden. Det innebär att...


Dec 2, 2017

I det här avsnittet pratar Ann Fagreus och Ann Wiklund om trakasserier av chefer och ledare och de mönster som finns i de organisationer där chefer är utsatta. Ann Fagreus har ett förflutet inom HR (personalfrågor) och arbetsmiljöfrågor och Ann Wiklund arbetar med processer och grupputveckling. Tillsammans har...


Nov 23, 2017

Malin Valsö är psykolog och har länge arbetat med neuropsykiatriska utredningar i skola och barn- och vuxenpsykiatri. I dag arbetar Malin som konsult och handleder i frågor gällande skola, arbetsmiljö och bemötande i företaget Elevhälsokonsulterna.

I det här avsnittet pratar vi om hur bearbetning av...