Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

May 27, 2024

I det här avsnittet pratar vi om barns utveckling och behov av motorisk och social stimulans för sin normala utveckling. Att låta barn ligga på mage när de är vakna, ge utmaningar och inte bygga bort all utmaning i livsmiljön pratar vi om. 

Ska barn skyddas från all frustration eller ska vi se till att barn tar...


May 12, 2024

NY SÄSONG!  Efter ett uppehåll i produktion är nu Hjärnpodden tillbaka.

I detta avsnitt handlar det om Hjärnsmart - enkla verktyg för en starkare hjärna. Gäst i avsnittet är Annika Kvist, utbildningschef på Chefakademin. 

Vi pratar om hur vi människor kan arbeta med hjärnans arbetssätt och överlista...


Oct 6, 2022

Alexander Löfgren har forskat och doktorerat på KTH. Han arbetade tidigt med agila arbetsformer och är nu aktuell med boken Smart samarbete - mot meningsskapande mikrosystem. 

I avsnittet pratar vi om hur grupper och team kan skapa goda vanor för att ta tillvara alla erfarenheter och kompetens i ett team för att...


Aug 30, 2022

Non Violent Communication kallas ibland för giraffspråket och kan vara användbart i relationer mellan människor. Dels är det ett sätt att kommunicera som minskar den emotionella färgningen av det vi säger, dels ökar den medvetenheten om våra behov - så att vi kan kommunicera om dem bättre. Det ger ett annat...


Aug 10, 2022

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity disorder och är en form av uppmärksamhetsstörning. Hur adhd ser ut hos olika olika individer är mycket olika och i en arbetssituation är det ibland svårt att orka med krav och svårt för arbetsgivare att förstå vad som varför det är svårt. Av den anledningen...