Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jan 27, 2016

Intervju med Anna Tebelius Bodin, pedagog och inlärningsexpert med förflutet inom inlärningspsykologi, har forskat på Harvard om inlärning.

I det här avsnittet pratar vi om motivation i förhållande till inlärning och vad som krävs för att motivation ska utvecklas och finnas (bestå) och vad som kan få motivation att dala. Anna är i slutskedet med sin bok med samma titel och boken kommer ut under våren 2016. Anna Tebelius-Bodin hittar du via hennes hemsida; http://www.hjarnautbildning.se

Musik i programmet; Still - med Seinabo Sey

Mer information och en kort sammanfattning av innehållet i avsnittet hittar du på http://www.exist.se/kategori/hjarnpodden/

Varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller via Hjärnpoddens sida på Facebook, med frågor eller egna önskemål om framtida avsnitt.