Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 19, 2021

Pär Lager arbetar med organisationers lärande på olika sätt och har lång erfarenhet av lärande på olika nivåer. I det här avsnittet pratar vi om de båda typerna av lärande på jobbet - Upskill och Re-skill - som båda kommer vara aktuella redan nu och i framtiden. Upskill handlar om att möta de krav som ställs i arbetslivet och den utveckling som pressas på från andra håll och re-skill om att utbilda sig för ett nytt jobb eller nya arbetsuppgifter. Det här kan kännas pressande och jobbigt för några och stimulerande för andra.

Pär Lager har varit gäst i Hjärnpodden tidigare och vill du lyssna på det avsnittet så går du hit: https://hjarnpodden.se/78-kommunikativt-ledarskap-par-lager

För att komma i kontakt med Kristina Bähr efter avsnittet mailar du lättast till kristina (At)exist.se

eller tar kontakt via hemsidan https://exist.se