Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Mar 25, 2022

Siri Helle beskriver i sin nya bok Känslofällan hur vi kan bli överväldigade av våra känslor och börja anpassa oss till känslor. Ibland leder det till att vi undviker att göra det vi egentligen vill göra för att rädsla eller osäkerhet tar över. I avsnittet pratar vi om hur vi kan ändra våra beteenden för att påverka känslor och tankar, d v s Siri utgår från kognitiv beteendeterapi för att lära sig att göra det vi vill.  Vi pratar om att hantera rädsla, stress och öka glädje bland annat. 

Siri Helle är kliniskt verksam psykolog och författare och har stort intresse att utbilda kring psykologi. 

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kristina@exist.se eller tar kontakt via hemsidan https://kristinabahr.se