Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Nov 23, 2017

Malin Valsö är psykolog och har länge arbetat med neuropsykiatriska utredningar i skola och barn- och vuxenpsykiatri. I dag arbetar Malin som konsult och handleder i frågor gällande skola, arbetsmiljö och bemötande i företaget Elevhälsokonsulterna.

I det här avsnittet pratar vi om hur bearbetning av...


Nov 15, 2017

I det här avsnittet pratar vi om hjärnan på norska och svenska. Gäst är neurologen Kaja Nordengen som är hjärnforskare i Norge. Kaja har forskat på nervcellssignalering och hur cellerna kommunicerar både framåt och bakåt i synapserna i hjärnan. I avsnittet berör vi frågor som personlighet, intelligens,...


Nov 6, 2017

Magnus Fridh är en av grundarna till MIndfulness-appen. I det här avsnittet pratar vi om hur mediation och mindfulness på olika sätt bidragit i Magnus eget liv och varför han skrev sin bok "Viloläge" som kom ut hösten 2017 på Natur och Kultur.

Magnus har mediterat sedan tonåren och har lärt sin många...