Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jan 6, 2022

Compassion betyder medkänsla på svenska och innebär att kunna känna med sig själv och andra när vi har det svårt eller lider. Forskningen kring compassion visar att vi kan öka vårt eget välbefinnande genom att träna på att känna med oss själva och känna med andra vid svårigheter, motgångar, smärta...