Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 21, 2017

Anna Bengtsson är specialpedagog och har tillsammans med Maria Kempe Olsson och Ida Necovski skrivit en bok om elevhälsomötet (EHM) kring elever i skolan.

EHM skiljer sig lite från andra arbetsformer i skolan eftersom det är inriktat på arbete tillsammans med elevens ordinarie pedagoger och att elevhälsoteamet fungerar mer som rådgivande funktioner.

 

EHM boken tar upp hur strukturen på mötet kan se ut för att byta fokus från elevperspektiv till grupp och systemperspektiv. Det blir mer fokus på styrkor, vad som fungerar bra och när det fungerar bra.

Anna berättar i avsnittet hur modellen fungerar och vilka roller som finns i deras modell och om syftet med den här strukturen.

Även om man inte arbetar i skolan är detta avsnitt väl värt att lyssna på därför att DET BESKRIVER ETT ARBETSSÄTT som flyttar fokus från problem till lösningar.

För att få kontakt med Kristina mailar du kontakt@hjarnpodden.se För tillgång till alla Hjärnpoddens avsnitt besöker du Hjarnpodden.se