Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 14, 2017

Oskar Henrikson är psykolog på Psykologfabriken och där arbetar han bl a med organisationspsykologi och organisationsutveckling.

Under 2017 kom boken "Ensam eller stark" som handlar om hur man kan skapa en arbetsplats som gynnar ett altruistiska beteenden istället för egoistiska beteenden. Det innebär att gruppen premieras framför individen.

I det här samtalet pratar vi om den forskning som Ellinor Ostrom gjort, som gav henne Nobels ekonomipris. I grunden handlar det om åtta organisationsprinciper, som gynnar samarbete och även gagnar helheten.

Efter förra avsnittet av Hjärnpodden om utsatta ledare och otydliga värdegrunder blir det här avsnittet en uppföljare om hur man kan organisera jobbet utefter värderingar som följs upp regelbundet.

Oskar Henrikson arbetar på Psykologifabriken som du hittar här: http://www.psykologifabriken.se/

För att nå Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

ALLA TIDIGARE AVSNITT FINNS PÅ http://hjarnpodden.se