Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jan 24, 2018

Malin Gutestam är gymnasielärare i idrott och engelska och har drivit ett hälsoprojekt där hon har utbildat elever om hjärnan och om hjärnforskning. I samband med det har hon studerat hur eleverna börjar ändra sina beteenden gällande sömn och andra hälsoaspekter.

I det här avsnittet pratar vi om projektet och vad tonåringar kan behöva veta om sin egen hjärna gällande mognad, sömn, lärande och deras behov av att få bestämma själva vilka saker de ska pröva och utvärdera.

Malin tilldelades Helgepriset 2016 på Skolforum i Stockholm. Helgepriset är Sveriges största lärarpris och delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse med syfte att uppmärksamma initiativ inom utbildningsområdet.

Under hösten 2017 utkom boken "Hjärnskap - för tonårshjärnan" som riktar sig till tonåringar för att de själva ska kunna använda kunskapen om sin egen hjärna. Malin Gutestam nås via Hjarnskap.se För kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

Hjarnpodden.se finns alla avsnitt som är utgivna av Hjärnpodden. Bli premiumlyssnare där.