Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Aug 6, 2018

Mental Health Run startade från en idé 2014 för att lyfta frågan om mental hälsa och fysisk aktivitet. I oktober går i år det fjärde loppet på 5 km för att lyfta frågan om fysisk aktivitet i verktygslådan mot psykisk ohälsa. Inom vården skrivs ju fysisk aktivitet ut på recept, som del i behandling mot psykisk ohälsa. Stefan Leijon har varit med från starten för att hålla i kommunikationen om loppet och nu har Mental Health Run blivit en ideell förening där allt överskott utav intäkterna från loppet går till forskning om psykisk hälsa/ohälsa. I år går pengarna till Psykiatrifonden. Länk till anmälningssidan hittar du här: http://mentalhealthrun.se/anmalan/ I det här avsnittet berättar Stefan om loppet, upplägget och bakgrunden till detta och som kuriosa har Stefans Team tagit fram Hjärnpoddens logga. Vill du lyssna mer på hur psykisk hälsa påverkas av fysisk aktivitet finns två tidigare avsnitt att lyssna på; Avsnitt 18 med Jenny Nyberg, forskare från Göteborg, Neurovetenskapliga institutionen http://hjarnpodden.se/18-fysisk-aktivitet-och-plasticitet Avsnitt 30 med Anders Hansen, om hans bok "Hjärnstark". http://hjarnpodden.se/30-bli-hjrnstark-anders-hansen