Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 18, 2015

I det här programmet intervjuas Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut och verksam på Rett Center i Östersund. Vi pratar om hur musik påverkar vår hjärnas djupa strukturer och hur musik kan fungera som ett parallellt språk när vi inte har tillgång till ett vanligt talspråk.

Rett syndrom är en medfödd utvecklingsneurologisk sjukdom som drabbar i huvudsak flickor. Flickorna föds och utvecklas normalt fram till 6-12 månaders ålder, men därefter går utvecklingen tillbaka. Det verbala språket påverkas och försvinner och barnen har svårigheter med autonoma nervsystemet med andningsstörningar och hjärtrytmsrusningar. 

Märith berättar att musik är ett parallellt språk för oss människor och hur musik kan vara ett språk för de drabbade individerna. Barnen kan använda musik som första hjälpen medicin för att aktivera, lugna eller kunna sova. 

Kontakt med Märith Bergström-Isacsson sker via Rett Centrum i Östersund eller via hennes hemsida www.musicare.se

Ålborgs universitet musikterapiforskning

Sveriges Akademiska Musikterapeuter

På Exist.se hemsida lägger jag ut ordförklaringar på en del facktermer som används i programmet.

Du når Kristina Bähr på kristina@exist.se eller kommentera på Hjärnpoddens sida på Facebook.