Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Sep 19, 2018

Hur är det egentligen med korrelationen mellan mobiltelefoner och psykisk hälsa? Ska vi ha ett mobilförbud i skolorna? Kan vi skylla allt ont på mobiltelefoner? Arild Werling är psykolog med lång erfarenhet av arbete som skolpsykolog. Numera arbetar Arild med organisationsfrågor i en kommun i norra Stockholm.

I avsnittet tar vi upp frågan om psykisk hälsa och sökbeteenden bland unga till vården p g a sitt mående. Vad handlar det om? Stämmer det att ohälsan ökar? Vi pratar även en hel del om elevhälsa i skolan och att prata om organisationsförutsättningar för att elever och lärare ska må bra "på jobbet".

I avsnittet hänvisar vi till en debattartikel av Sven Bremberg och Göran Högberg. Artikeln hittar du här: https://www.expressen.se/debatt/ga-inte-pa-myten-om-okad-psykisk-ohalsa/?site=tablet

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till kontakt@hjarnpodden.se

Alla 101 avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se