Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Oct 10, 2015

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt, musik borttaget.

Dagens program handlar om stress och effekterna stress har på vår kropp och hjärna.

Belastning kan innebära att vi känner mer energi och en känsla av kreativitet. När balansen mellan krav och förmåga inte stämmer överens kan vi både uppleva stress av...