Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jan 22, 2019

Att främja närvaro i skolan strukturerat och eftertänksamt är nödvändigt för att undvika problematisk skolfrånvaro. Malin Gren Landell är psykolog och har arbetat med regeringens utredning av frånvaro i skolan.

Under 2018 kom Malins bok "Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan" ut på Natur och Kulturs förlag.

I avsnittet pratar vi utifrån olika frånvarobegrepp Malin skriver om i boken och hur vi behöver tänka och prata om frånvaro för att komma vidare.

Problematisk skolfrånvaro är den frånvaro som innebär att elever missar undervisning och det kan ha många skäl. Att utreda varför elever är borta från skolan behöver ske från olika vinklar och perspektiv och ofta behöver vi arbeta med värderingar och syn på skolan som helhet.

Problematisk skolfrånvaro kan vara olika för olika individer, men det omgivande stödet behöver riggas och struktureras för att elever inte ska "falla mellan stolarna" och riskera att lämna skolan utan att ha fått en chans att komma tillbaka.

I avsnittet pratar vi en del om sjukskrivningar av elever/studenter som ett delproblem gällande frånvaro. Kristina har skrivit en blogg, som problematiserar detta ytterligare. Den hittar du här: https://utbildning.academedia.se/2019/01/15/blogg-riskfyllt-med-sjukskrivningar-under-studietiden/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till kontakt@hjarnpodden.se