Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 28, 2017

Åsa Kruse är psykolog och arbetar inom företagshälsovården med individer och organisationsfrågor. I sitt arbete träffar hon ofta människor som blivit utmattade och har svårt att sätta gränser för sig själv och andra.

I det här avsnittet pratar vi om gränssättning, varför det är så svårt och hur det gränslösa samhället och arbetsplatserna påverkar oss. Att arbete och fritid lyfter ihop allt mer gör att gränser behövs mer än någonsin, men eftersom auktoriteter samtidigt inte sätter gränser för vad som är förväntat och normalt behöver varje individ ta beslut om gränsen själv.

Vi pratar även en del om strategier för att säga nej och att sätta gränser. I avsnittet pratar vi även om Tim Ferriss bok "4 timmars arbetsvecka" och hur hans förhållningssätt kan bidra till vår egen relation till jobb och arbetskamrater. Eller varför inte 24/7 kulturen - att alltid vara tillgänglig.

Åsa Kruses bok "Att sätta gränser för sig själv och andra" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789127819108/att-satta-granser-for-sig-sjalv-och-andra/

Tim Ferris bok "4 timmars arbetsvecka: konsten att leva mer och arbeta mindre" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789177010869/4-timmars-arbetsvecka-konsten-att-leva-mer-jobba-mindre/

För att kontakta Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se