Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

May 1, 2018

Finns det skillnader på kvinnor och mäns hjärna? Finns det skillnader mellan flickor och pojkar i hjärnan och förutsättningar för lärande? Ja, det finns en del skillnader som man behöver ta hänsyn till för att skapa optimala förutsättningar till att klara sig i skolan.

Varför är det kontroversiellt med skillnader mellan könen? Samtidigt som vi ser skillnader i jämställdhet ser vi skillnader i biologin. Är det nödvändigtvis en motsättning eller kan vi klara av att ha två skilda tankar i huvudet samtidigt. Att vi är lika värda samtidigt som det finns skillnader.

I avsnittet diskuterar vi det komplexa med biologi, jämställdhet och löneskillnader.

Markus Heilig är professor vid Linköpings Universitet och har ägnat en stor del av forskning kring stress och beroendeproblematik. Nu är han aktuell med boken "Hon, han och hjärnan".

Lär mer om boken här; https://www.bokus.com/bok/9789127822191/hon-han-och-hjarnan/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se