Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Dec 20, 2021

I det här avsnittet pratar vi om hur positiva organisationskulturer kan ha olika effekt på hur organisationerna och människor i organisationerna hanterar misstag. Dels kan organisationer berätta om känslorna det innebär att göra bra för kunder eller så kan man ha positiv syn på förmågor hos människor och i organisationen.

Mer om denna forskning berättar Jonas Dahl, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm (SSE) och organisationskonsult och Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den här forskningen tangerar dynamiskt och statiskt mindset, och visar att ett statiskt mindes kan uppstå trots en positiv företagskultur.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till kristina@exist.se eller kontakta via hemsidan https://exist.se

Alla tidigare avsnitt av Hjärnpodden finns på https://hjarnpodden.se