Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Apr 2, 2017

Hemmasittande är en långvarig frånvaro från skolan, som kan uppstå när elev väljer att stanna hemma istället för att gå till skolan. Från början kan det handla om någon mindre komplicerat, men allt eftersom tiden går blir det allt svårare att komma tillbaka. I det här avsnittet pratar jag men Robert Palmér, som är programansvarig för hemmasittarprogrammet på Magelungen. Där han man utvecklat ett angreppssätt i flera steg för att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan. Det finns flera orsaker bakom att elever blir hemma. En del kan bero på belastning, stress, neuropsykiatriska svårigheter. Det är alltså inte bara en grupp elever som blir hemma. Vi pratar därför om riskfaktorer och vilka systematiska åtgärder som skulle kunna förebygga att elever blir kvar hemma. Robert Palmér har arbetat 15 år inom barnpsykiatrin innan han blev programansvarig på Magelungen. Magelungens hemsida hittar du här: http://www.magelungen.com Vill du ha kontakt med Kristina mailar du kontakt@hjarnpodden.se