Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr


Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.  

Jun 17, 2018

Problematisk skolfrånvaro är en av de svåraste utmaningarna att komma till rätta med i skolan. Det beror ofta på komplexa samband som krävs att vuxna i skolan analyserar hela organisationen på ett systematiskt sätt.

I det här avsnittet pratar Kristina med psykolog Maria Bühler, som arbetar med att sprida förhållningssättet lågaffektivt bemötande i skolor och organisationer. Just nu är Maria aktuell med en ny bok som heter "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro". Boken är skriven tillsammans med Annelie Karlsson och Terése Österholm.

I avsnittet pratar vi om problematisk skolfrånvaro, människosynen som ligger i det lågaffektiva bemötande. I övrigt handlar det mycket om förhållningssätt i skolan och vi tangerar betygssystemet, skolpolitik och en hel del annat.

Maria Bühler är med i avsnitt 15 och pratar där om lågaffektivt bemötande från grunden. Avsnittet hittar du här: http://hjarnpodden.se/15-lgaffektivt-bemtande-i-skolan-intervju-med-maria-bhler  (Premium – abonnemang krävs)

Ytterligare ett avsnitt som handlar om "hemmasittare" med Robert Palmer hittar du här: http://hjarnpodden.se/57-hemmasittande-intervju-med-robert-palmer (Premium)

Avsnitt om sömnens betydelse hittar du här: http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt (sponsrat avsnitt)

Nyttan av sömn med Christian Benedict hittar du här: http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict (Premium)

Kontaktuppgifter till Maria hittar du på http://kogita.se

För att få kontakt med Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se