Preview Mode Links will not work in preview mode

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.

Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. 

 

Dec 2, 2017

I det här avsnittet pratar Ann Fagreus och Ann Wiklund om trakasserier av chefer och ledare och de mönster som finns i de organisationer där chefer är utsatta. Ann Fagreus har ett förflutet inom HR (personalfrågor) och arbetsmiljöfrågor och Ann Wiklund arbetar med processer och grupputveckling. Tillsammans har...